Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia

 17:51 03/02/2020

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia nhằm phát triển hơn nữa thương mại giữa hai nước, tạo điều kiện dễ dàng cho nhau tham gia các hội chợ tổ chức tại mỗi nước, tổ chức triển lãm của nước này trên lãnh thổ của nước kia, theo những điều kiện sẽ được thỏa thuận.